قبولی بیش از 140 نفر در آزمون ورودی مدارس برتر شهر تهران در سال 96 با سیستم آموزشی دُریاب


 1. 01 - مهدی ماستری فراهانی ( علامه حلی ) ششم
 2. 02 - محمد مهدی هاشمی ( علامه حلی 1 ) ششم
 3. 03 - علیرضا الوندی ( علامه حلی 1 ) ششم
 4. 04 - سبحان آقاسی زاده ( علامه حلی 1 ) ششم
 5. 05 - سید محمد مهدی موسوی ( علامه حلی 1 ) ششم
 6. 06 - مبین زادولی ( علامه حلی 10 ) ششم
 7. 07 - علی قلیزاده ( علامه حلی 2 ) ششم
 8. 08 - معین دانایی ( علامه حلی 4 ) ششم
 9. 09 - فراز شیخ زنوز ( علامه حلی 5 ) ششم
 10. 10 - محمدمهدی فلاح ( علامه حلی 5 ) ششم
 11. 11 - مهدی بدخشان ( علامه حلی 6 ) ششم
 12. 12 - امیرمحمد شهبازی ( علامه حلی 7 ) ششم
 13. 13 - امیرحسین حاجی محمدرضایی ( علامه حلی ) نهم
 14. 14 - محمدمهدی فرهادی ( علامه حلی ) نهم
 15. 15 - علیرضا محمدزاده ( علامه حلی 2 ) نهم
 16. 16 - هومان پورمستدام ( علامه حلی 3 ) نهم
 17. 17 - محمدمهدی پازوکی ( علامه حلی 7 ) نهم
 18. 18 - سپهر موسی خان ( علامه حلی 7 ) نهم
 19. 19 - سید نیما موسوی شاد (علامه حلی 1) ( علامه حلی 1 ) نهم
 20. 20 - مهدی تیموری انار (علامه حلی 1) ( علامه حلی 1 ) نهم
 21. 21 - محمدعلی احمدی (علامه حلی 1) ( علامه حلی 1 ) نهم
 22. 22 - پویا اسماعیلی آخوندی (علامه حلی 1) ( علامه حلی 1 ) نهم
 23. 23 - امیرحسین احمدی ( علامه حلی 11 ) نهم
 24. 24 - محمدعلی احمدی (علامه حلی 1) ( علامه حلی 11 ) نهم
 25. 25 - علی بهرامی ( علامه حلی 2 ) نهم
 26. 26 - متین یوسفی ( انرژی اتمی ) نهم
 27. 27 - امیرحسین بخشی (انرژی اتمی) ( انرژی اتمی ) نهم
 28. 28 - آریان فهیمی ( انرژی اتمی ) نهم
 29. 29 - امیرحسین حاجی محمدرضایی ( انرژی اتمی ) نهم
 30. 30 - محمد مهدی هاشمی ( انرژی اتمی ) ششم
 31. 31 - علیرضا الوندی ( انرژی اتمی ) ششم
 32. 32 - سید محمد مهدی موسوی ( انرژی اتمی ) ششم
 33. 33 - مهدی ماستری فراهانی ( انرژی اتمی ) ششم
 34. 34 - نرگس یادگاری ( تیزهوشان ) ششم
 35. 35 - پرنیان پارسا ( تیزهوشان ) ششم
 36. 36 - فاطمه شاکری ( تیزهوشان - فرزانگان 1 ) نهم
 37. 37 - پرستو حبیبی ( متانت ) ششم
 38. 38 - عسل عین علی ( متانت ) ششم
 39. 39 - غزال عباس زاده ( متانت ) ششم
 40. 40 - فاطمه مهدی پور ( متانت ) ششم
 41. 41 - مهسا اصل بیگی ( متانت ) ششم
 42. 42 - نگار خلیل زاده ( متانت ) ششم
 43. 43 - مبینا غفارزاده ( متانت ) ششم
 44. 44 - کیمیا رضایی ( متانت ) ششم
 45. 45 - فاطمه زهرا عابدی ( متانت ) ششم
 46. 46 - فرزانه نبی لو ( متانت ) ششم
 47. 47 - زهرا کرمی ( متانت ) ششم
 48. 48 - زهرا ذوالفقاری ( متانت ) ششم
 49. 49 - پرنیان پارسا ( متانت ) ششم
 50. 50 - ستاره جاهد ( متانت ) ششم
 51. 51 - سارا نوری ( متانت ) ششم
 52. 52 - یسنا منافی ( متانت ) ششم
 53. 53 - هلیا باقری ( متانت ) ششم
 54. 54 - نرگس شجاع ( متانت ) ششم
 55. 55 - فاطمه زهرا محمدی ( متانت ) ششم
 56. 56 - نرگس یادگاری ( متانت ) ششم
 57. 57 - غزل صالح ( نمونه دولتی ) نهم
 58. 58 - هانیه رضوی ( نمونه دولتی ) نهم
 59. 59 - زهرا مولایی ( نمونه دولتی ) نهم
 60. 60 - مهلا باباخانی ( نمونه دولتی ) نهم
 61. 61 - نازنین زهرا نوروزی ( نمونه دولتی ) نهم
 62. 62 - محمدصفرعلی ( البرز ) ششم
 63. 63 - صدرا علی محمد لو ( البرز ) ششم
 64. 64 - علی قلیزاده ( البرز ) ششم
 65. 65 - فراز شیخ زنوز ( البرز ) ششم
 66. 66 - علیرضا الوندی ( البرز ) ششم
 67. 67 - سبحان آقاسی زاده ( البرز ) ششم
 68. 68 - محمدمهدی فلاح ( البرز ) ششم
 69. 69 - امیرمحمد شهبازی ( البرز ) ششم
 70. 70 - سید محمد مهدی موسوی ( البرز ) ششم
 71. 71 - پدرام بازگشا ( البرز ) ششم
 72. 72 - مهدی ماستری فراهانی ( البرز ) ششم
 73. 73 - مهدی بدخشان ( البرز ) ششم
 74. 74 - معین دانایی ( البرز ) ششم
 75. 75 - محمدرضا حسینی پور مقدم ( البرز ) نهم
 76. 76 - امیرحسین حاجی محمدرضایی ( البرز ) نهم
 77. 77 - یزدان ماستری فراهانی ( البرز ) نهم
 78. 78 - محمدصدرا محمدحسینی ( البرز ) نهم
 79. 79 - امیرمحمد محمدزاده ( البرز ) نهم
 80. 80 - هومان پورمستدام ( البرز ) نهم
 81. 81 - امیرمهدی زلفی ( البرز ) نهم
 82. 82 - علی شفایی فلاح ( البرز ) ششم
 83. 83 - دانیال حسینی ( علامه طباطبایی ) نهم
 84. 84 - متین یوسفی ( علامه طباطبایی ) نهم
 85. 85 - علی سنایی ( علامه طباطبایی ) ششم
 86. 86 - امیررضا گلپایگانی ( علامه طباطبایی ) ششم
 87. 87 - محمدطاها مسن آبادی ( امام صادق ) ششم
 88. 88 - امیرمهدی سیاه پور ( امام صادق ) ششم
 89. 89 - سید امیرعلی میریونسی ( مفید ) ششم
 90. 90 - محمدصالح باقری ( مفید ) ششم
 91. 91 - امیرمهدی سیاه پور ( مفید ) ششم
 92. 92 - متین یوسفی ( مفید ) نهم
 93. 93 - محمدرضا حسینی پور مقدم ( مفید ) نهم
 94. 94 - میلاد فرج اللهی ( سلام ) ششم
 95. 95 - آریان فهیمی ( سلام ) نهم
 96. 96 - شایان فتح اللهی ( سلام ) نهم
 97. 97 - سپهر محمدی ( علامه امینی ) نهم
 98. 98 - فاطمه احمدی ( متانت ) ششم
 99. 99 - مهدیه نظریان ( متانت ) ششم
 100. 100 - محمدصدرا صیام پور ( نمونه دولتی ) نهم
 101. 101 - معین دانایی ( نمونه دولتی ) ششم
 102. 102 - محمدمهدی راوش ( نمونه دولتی ) ششم
 103. 103 - سینا جهانشاهلو ( نمونه دولتی ) نهم
 104. 104 - آریان میرزایی ( نمونه دولتی ) ششم
 105. 105 - صدرا علی محمدلو ( نمونه دولتی ) ششم
 106. 106 - علی اکبر پبشور فرشی ( نمونه دولتی ) ششم
 107. 107 - دانیال دولتیان ( نمونه دولتی ) ششم
 108. 108 - محمدرضا نیکجو ( نمونه دولتی ) ششم
 109. 109 - امیر محمدی ( نمونه دولتی ) ششم
 110. 110 - سید علی رضوی ( نمونه دولتی ) ششم
 111. 111 - علیرضا الوندی ( نمونه دولتی ) ششم
 112. 112 - محمد صفرعلی ( نمونه دولتی ) ششم
 113. 113 - علیرضا حسینخانی ( نمونه دولتی ) ششم
 114. 114 - امیرمحمد عزت نشان ( نمونه دولتی ) ششم
 115. 115 - فراز شیخ زنوز ( نمونه دولتی ) ششم
 116. 116 - عرشیا انصافی ( نمونه دولتی ) نهم
 117. 117 - سید محمد مهدی موسوی ( نمونه دولتی ) ششم
 118. 118 - امیر مهدی زلقی ( نمونه دولتی ) نهم
 119. 119 - محمد نیک نژاد ( نمونه دولتی ) نهم
 120. 120 - محمد حسام سالاری ( نمونه دولتی ) ششم
 121. 121 - امیر برزه کار ( نمونه دولتی ) نهم
 122. 122 - بنیامین امیری ( نمونه دولتی ) نهم
 123. 123 - امیرحسین عرب ( نمونه دولتی ) نهم
 124. 124 - مهدی علیرضایی ( نمونه دولتی ) نهم
 125. 125 - علی بهرامی ( نمونه دولتی ) نهم
 126. 126 - امیرحسین کاظم طرقی ( نمونه دولتی ) نهم
 127. 127 - سید علی سجادیان ( نمونه دولتی ) نهم
 128. 128 - علیرضا هنرمند ( نمونه دولتی ) ششم
 129. 129 - آرمان فرشا ( نمونه دولتی ) نهم
 130. 130 - علی قلی زاده ( نمونه دولتی ) ششم
 131. 131 - محمدصدرا محمدحسینی ( نمونه دولتی ) نهم
 132. 132 - دانیال حسینی ( نمونه دولتی ) نهم
 133. 133 - پویان جمیلی ( نمونه دولتی ) ششم
 134. 134 - امیرحسین حاجی محمدرضایی ( نمونه دولتی ) نهم
 135. 135 - سبحان آقاسی زاده ( نمونه دولتی ) ششم
 136. 136 - محمدمهدی فلاح ( نمونه دولتی ) ششم
 137. 137 - عرفان رضا قلی زاده ( نمونه دولتی ) نهم
 138. 138 - سید ایلیا آل عقیل ( نمونه دولتی ) ششم
 139. 139 - علی ابراهیمی ( نمونه دولتی ) نهم
 140. 140 - محمد فاتح ( نمونه دولتی ) ششم
 141. 141 - حمید مرادی ( نمونه دولتی ) ششم
 142. 142 - محمدامین نصیری ( نمونه دولتی ) ششم
 143. 143 - پدرام بازگشا ( نمونه دولتی ) ششم
 144. 144 - امیر فتحی ( نمونه دولتی ) ششم
 145. 145 - مبین زادولی ( نمونه دولتی ) ششم
 146. 146 - علی شفایی ( نمونه دولتی ) نهم