در سال 1396 گروه آموزشی دُریاب موفق به اخذ مجوز نشر محتوای مکتوب و دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاییده ی وزارت آموزش و پرورش استان تهران با نام " انتشارات خودکار آبی " شد و به اولین آموزشگاه علمی آزاد در سطح منطقه ی 17 تبدیل شد که توانست مجوز چاپ محتوای مکتوب را در بین سایر آموزشگاه ها کسب نماید .

همچنین در راستای برآوردن نیاز دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی جهت موفقیت در درس ادبیات و زبان فارسی در آزمون های ورودی مدارس برتز شهر تهران ، اولین کتاب کمک درسی خود را به چاپ رسانید .

منتظر کتاب های دیگر از گروه آموزشی دُریاب باشید ...

 
 
فارشی ششم ابتدایی (پیشرفته)
از سری کتاب های فوق العاده برای تسلط دانش آموزان سال ششم به درس فارسی جهت شرکت در آزمون های مدارس برتر شهر تهران .